วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

ศูนย์จำหน่ายก้อนเห็ดคุณภาพ

ก้อนเชื้อเห็ด/บางบอน/บ้านเห็ด
ก้อนเชื้อเห็ด คุณภาพ

เริ่มทำการบ่มเพาะก้อนเห็ดตามวิถีของชุมชนบ้านเห็ด มีจำหน่ายแล้ว รับประกันก้อนเสียคืนได้
พร้อมบริการส่ง เรามีก้อนเชื้อเห็ดนาๆ ชนิด
สนใจโทรติดต่อที่ศูนย์ได้  089 774 7613